MIỄM PHÍ THĂM KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁTDANH MỤC THĂM KHÁM

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 1

1

  vấn sức khoẻ

 

Creatimin ( chức năng thận )

2

Ure ( chức năng thận )

 

Siêu âm tổng quát ổ bụng ( Gan, lách, thận, mật, tuỵ…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 2

1

  vấn sức khoẻ

 

Creatimin ( chức năng thận )

2

Ure ( chức năng thận )

 

Siêu âm tuyến giáp (u nang, nhân sơ tuyến giáp…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 3

1

  vấn sức khoẻ

 

AST (GOT) ( chức năng gan )

2

ALT (GPT) (chức năng gan)

 

Siêu âm tuyến giáp (u nang, nhân sơ tuyến giáp…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 4

1

  vấn sức khoẻ

 

AST (GOT) ( chức năng gan )

2

ALT (GPT) (chức năng gan)

 

Siêu âm tổng quát ổ bụng ( Gan, lách, thận, mật, tuỵ…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 5

1

  vấn sức khoẻ

 

Glucose (tiểu đường)

2

Tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số máu)

 

Siêu âm tuyến giáp (u nang, nhân sơ tuyến giáp…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 6

1

  vấn sức khoẻ

 

Glucose (tiểu đường)

2

Tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số máu)

 

Siêu âm tổng quát ổ bụng ( Gan, lách, thận, mật, tuỵ…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 7

1

  vấn sức khoẻ

 

Triglyceride ( chức năng mỡ máu )

2

Cholesterol (chức năng mỡ máu

 

Siêu âm tổng quát ổ bụng ( Gan, lách, thận, mật, tuỵ…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 8

1

  vấn sức khoẻ

 

HDL-Cho ( chức năng mỡ máu )

2

LDL-Cho  (chức năng mỡ máu)

 

Siêu âm tổng quát ổ bụng ( Gan, lách, thận, mật, tuỵ…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 9

1

  vấn sức khoẻ

 

HDL-Cho ( chức năng mỡ máu )

2

LDL-Cho  (chức năng mỡ máu)

 

Siêu âm tuyến giáp (u nang, nhân sơ tuyến giáp…)

 

DANH MỤC MIỄM PHÍ 10

1

  vấn sức khoẻ

 

Triglyceride ( chức năng mỡ máu )

2

Cholesterol (chức năng mỡ máu

 

Siêu âm tuyến giáp (u namg, nhân sơ tuyến giáp…)

Bạn sẽ có cơ hội nhận những phần quà của ban tổ chức:

– Chương trình vòng quay may mắn / bốc thăm may mắn vs nhiều phần quà giá trị
– Thẻ chăm sóc sức khoẻ toàn cầu miễn phí thăm khám và điều trị trên toàn thế giới
– Voucher/thẻ khách hàng Vip với nhiều đặc quyền và ưu đãi
….
Cùng nhiều phần quà đặc biệt khác